بلوک سبک جایگزینی مناسب برای سفال

30درصد گرانتر از سفال !!!                                           اما!!!!!       

 با دارابودن مزیتهای ذیل وآیتمهاییی که در پایان کار باعث کاهش قیمت می شود. 

1-حذف لایه آستر نازک کاری (پچ وخاک)ویا استفاده کمترین اندود 

2-عایق بودن بلوک (رطوبت.صوت.حرارت) که باعث حذف هزینه های عایق بندی می گردد ودر نهایت کیفیت سازه راشامل می شود.

3-سرعت بالای اجرا وسهولت در حمل ومتعاقبا تسریع در تحویل پروژه

4-قابلیت چکش پذیری بالا.گیرش میخ.پیچ رول پلاک. 

5-سهولت اجرای تاسیسات برقی ومکانیکی وقابلیت برش اسان با فرز واره. 

6-کمترین ضایعات نسبت به سفال وقابل استفاده بودن ضایعات به عنوان پوکه کف ریزی.

7-فساد ناپذیری وضد موریانه.

8-کاهش وزن دیوار و وزن مرده ساختمان. 

 

9-رفتار مناسب در برابر نیروهای ناشی ازتغییر شکلها ونشست در ساختمان.