بلوک سبک جایگزینی مناسب برای سفال

بلوک سبک جایگزینی مناسب برای سفال

30درصد گرانتر از سفال !!!                                           اما!!!!!       

 با دارابودن مزیتهای ذیل وآیتمهاییی که در پایان کار باعث کاهش قیمت می شود. 

1-حذف لایه آستر نازک کاری (پچ وخاک)ویا استفاده کمترین اندود 

2-عایق بودن بلوک (رطوبت.صوت.حرارت) که باعث حذف هزینه های عایق بندی می گردد ودر نهایت کیفیت سازه راشامل می شود.

3-سرعت بالای اجرا وسهولت در حمل ومتعاقبا تسریع در تحویل پروژه

4-قابلیت چکش پذیری بالا.گیرش میخ.پیچ رول پلاک. 

5-سهولت اجرای تاسیسات برقی ومکانیکی وقابلیت برش اسان با فرز واره. 

6-کمترین ضایعات نسبت به سفال وقابل استفاده بودن ضایعات به عنوان پوکه کف ریزی.

7-فساد ناپذیری وضد موریانه.

8-کاهش وزن دیوار و وزن مرده ساختمان. 

 

9-رفتار مناسب در برابر نیروهای ناشی ازتغییر شکلها ونشست در ساختمان.

Click me
بلوک سبک
بلوک سبک ایزدسازه